Ranní káva s právníky na téma Veřejné zakázky

Ranní káva s právníky na téma Veřejné zakázky

Datum: 19.09.2017

Čas: 09:00 - 10:00

Místo: Písek, budova Úřadu práce

Obsazenost: volno

Online přihláška:Vyplňte níže

Cena: Cena pro členy: zdarma Cena pro ostatní: 500 Kč včetně DPH

Garant akce:   Kateřina Rybaříková | rybarikova@jhk.cz | Tel.: 608572253
Ranní káva s právníky na téma Veřejné zakázky

Dne 1. 10. 2016 nabyl účinnosti nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tento právní předpis přináší změny týkající se téměř všech aspektů zadávacího řízení, když reaguje na praktické zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek v době účinnosti předchozího zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zároveň zapracovává novou evropskou legislativu.

Přednáška přinese základní představení provedených změn práva veřejných zakázek se zaměřením na praktické zkušenosti s aplikací těchto změn v rámci zadávacích řízení vyhlášených po 1. 10. 2016.