Jak na problematického zaměstnance

Jak na problematického zaměstnance

Datum: 12.10.2017

Čas: 09:00 - 16:00

Místo: České Budějovice, velká zasedací místnost JHK

Obsazenost: volno

Online přihláška:Vyplňte níže

Cena: Cena pro členy: 1.600,- Kč bez DPH Cena pro ostatní: 2.400,- Kč bez DPH

Garant akce:   Klára Velíšková | veliskova@jhk.cz | Tel.: +420 602 502 671
Jak na problematického zaměstnance

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi, které zákoník práce dává zaměstnavatelům při řešení problémů se zaměstnanci. Kromě samotného propuštění bude seminář zaměřen i na jiné způsoby řešení problémů, například na možnost snížit či nepřiznat zaměstnancům variabilní složky mezd nebo možnost převedení zaměstnanců na jinou práci, respektive i na možnost prevence budoucích problémů, zejména prostřednictvím řádného hodnocení a odměňování zaměstnanců.

Účastníci by měli být seznámeni s nejčastějšími chybami, kterých by se měli vyvarovat při své personální praxi a tím zabránit možným sankcím ať již ze strany samotných zaměstnanců (včetně prohry v soudním řízení o určení neplatnosti výpovědi), tak i kontrolních orgánů; zejména soudní rozhodnutí vydaná v poslední době jsou dosti překvapivá a často i protichůdná a vyznat se v celé oblasti je čím dál složitější.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

  • Možnosti prevence budoucích problémů se zaměstnanci, pokud jde o přijímání zaměstnanců a sjednávání obsahu pracovní smlouvy
  • Možnosti řešení existujících problémů („fáze před propuštěním"), například možností postihnout zaměstnance snížením mzdy, přeřazením na jinou práci apod.
  • Propuštění – vysvětlení jednotlivých výpovědních důvodů (a vazeb mezi nimi navzájem, zejména pokud jde o odlišení neuspokojivých pracovních výsledků či nesplňování požadavků na výkon práce a méně závažného porušování pracovní kázně), a to

                 -  výpověď z důvodu nesplňování předpokladů/požadavků a neuspokojivých pracovních výsledků

                 -  výpověď a okamžité zrušení pro porušení pracovní kázně (soustavné méně závažné, včetně přípravy vytýkacích dopisů, závažné či zvlášť hrubé porušení)

                 -  výpověď pro zvlášť hrubé porušení léčebného režimu (bude vysvětleno, kdy lze využít tento nový výpovědní důvod a kdy bude lepší nepřiznat zaměstnanci náhradu mzdy)

                 -  výpověď z organizačních důvodů (účastníci budou provedeni celým procesem načasování a implementace organizační změny a budou seznámeni s potřebnou dokumentací k organizační změně a nejdůležitějšími soudními rozhodnutími v této oblasti),

                  - výpověď ze zdravotních důvodů (obecně lze zaznamenat, že v poslední době narůstá počet případů, kdy zaměstnanci trpí zdravotními problémy, které jim neumožňují pokračovat v práci – v rámci semináře budou vysvětlena úskalí propouštění z tohoto důvodu, zejména pokud jde o zpochybnitelnost lékařských posudků a možnost dání výpovědi jen pokud nelze zaměstnance převést na jinou práci).

  • Diskuse s účastníky na probraná témata. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví otázky již v průběhu semináře.

Lektor:

JUDr. Jaroslav Škubal

 

Soubory ke stažení

Pozvánka 625.44 KB stáhnout