Jak na IT systémy, webové stránky a cloudové…

Jak na IT systémy, webové stránky a cloudové služby, aby Vás to nezruinovalo

Datum: 19.10.2017

Čas: 09:00 - 14:00

Místo: České Budějovice, velká zasedací místnost JHK

Obsazenost: volno

Online přihláška:Vyplňte níže

Cena: Cena pro členy: 1.400,- Kč bez DPH Cena pro ostatní: 2.200,- Kč bez DPH

Garant akce:   Klára Velíšková | veliskova@jhk.cz | Tel.: 602 502 671
Jak na IT systémy, webové stránky a cloudové služby, aby Vás to nezruinovalo

Rámcový obsah:

1. Právní úprava IT
2. Software a webové stránky jako autorské dílo
3. Nekalá soutěž a obchodní tajemství
4. Ochranné známky a patenty
5. Databáze
6. Majetková a osobnostní práva autora
7. Licence a licenční smlouva
8. Souhlas autora
9. Specifika pracovněprávních vztahů v IT
10. Bodyshopové smlouvy (smlouvy s IČaři)
11. Dohody o mlčenlivosti (NDA)
12. Vývoj a implementace IT systémů
13. Servisní smlouva (SLA)
14. Cloudová řešení

Anotace:

Seminář je zaměřený především na téma IT systémů a webových stránek a licencí k nim, jejich vývoj, implementaci a servis, a také na téma cloudových služeb. V časově efektivním a praktickém semináři přednášející poukáže na aktuální problémy, které trápí podnikatele při nákupu či prodeji software a webových stránek. Jak má správně znít licenční ujednání? Co všechno licence zahrnuje? Na co pamatovat při vývoji software, případně tvorbě webových stránek? Jak ošetřit vztah autora s IT firmou? Jaká rizika Vám plynou ze smlouvy o poskytování cloudových služeb? A mnohé další. Po skončení semináře zde bude volný prostor pro Vaše dotazy.

Lektor:
Mgr. Lucie Demeterová

 

Soubory ke stažení

Pozvánka 601.23 KB stáhnout